J. Bouwhuis

E-mail: m.bouwhuis@groenendijk.com
Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen, 2003
LinkedIN:   Marjo Bouwhuis

Marjo Bouwhuis studeerde in 2003 af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de richtingen Privaatrecht en Strafrecht. Tijdens haar studie is zij onder meer actief geweest bij de Rechtswinkel Groningen en de civielrechtelijke vereniging Diephuis. Zij heeft stage gelopen bij Anker en Anker strafrechtadvocaten in Leeuwarden en zij is werkzaam geweest als juridisch medewerker bij de gemeente Groningen.

Van januari 2004 tot november 2008 is zij werkzaam geweest als adviseur ambtenarenrecht en als juriste arbeids-, ambtenaren- en onderwijsrecht bij verschillende juridische dienstverleners. Zij heeft gedurende deze periode ruime ervaring opgedaan in het adviseren van zowel particulieren als ondernemingen over diverse arbeidsrechterlijke zaken. Ook heeft zij verschillende overheidsinstellingen geadviseerd op het gebied van het ambtenaren– en onderwijsrecht. Marjo Bouwhuis heeft als secretaris in diverse bezwaarcommissies ambtenarenzaken plaatsgenomen.

Sinds 1 december 2008 is zij werkzaam bij Groenendijk & Kloppenburg advocaten.
Marjo Bouwhuis heeft zich bij Groenendijk & Kloppenburg advocaten naast het arbeidsrecht, ambtenaren– en onderwijsrecht gespecialiseerd in het huurrecht, erfrecht en het personen- en familierecht. Marjo Bouwhuis werkt voor ondernemingen, overheidsinstellingen en particulieren.

Tevens was Marjo Bouwhuis vanaf 2009 tot 2011 als bestuurslid verbonden aan het LBBC, een overkoepelende organisatie van advocaten van de Leidse Balie.

In 2011 is zij uitgenodigd om deel te nemen aan de Haagse Pleitwedstrijden.

Marjo Bouwhuis is lid van de vereniging jonge arbeidsrechtadvocaten (VJAA).