De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft de Hoge Raad onlangs geadviseerd om het arrest van het Hof Den Haag, waarin is geoordeeld dat de rookruimtes in de horeca niet zijn toegestaan, in stand te laten. Het Hof Den Haag oordeelde eerder dat deze rookruimtes in strijd zijn met het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het betreft een niet-bindend advies aan de Hoge Raad. De uitspraak wordt verwacht op 27 september 2019.

Voor meer informatie zie het persbericht van de Hoge Raad en het advies van de Advocaat-Generaal.

De Nederlandse Nietrokers vereniging CAN werd in cassatie bijgestaan door Niels van Steijn. Meer door Niels van Steijn behandelde cassatiezaken vindt u hier.