HR: bewindvoerder mag worden opgeroepen bij verkeerd gedagvaarde partij

30-06-2016

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de omstandigheid dat bij vergissing de bewindvoerder niet is gedagvaard, niet tot niet-ontvankelijkheid hoeft te leiden. De partij mag dit repareren door alsnog de bewindvoerder in het geding te roepen. De Hoge Raad volgde in deze zaak niet het advies van de A-G die tot niet-ontvankelijkheid concludeerde. Deze zaak is van belang in zaken rond faillissementen en schuldsanering.

Voor meer informatie: zie de uitspraak.

De verkeerd gedagvaarde partij werd in cassatie bijgestaan door Niels van Steijn.