G.A. Nandoe Tewarie

E-mail: g.nandoe@groenendijk.com
Opleiding Privaat-en bedrijfsrecht, Rijksuniversiteit Leiden, 1999
LinkedIN Geeta Nandoe
G.A. Nandoe Tewarie

Geeta Nandoe Tewarie is sinds 1998 afgestudeerd in het privaatrecht en in het bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden en is sinds 1999 als advocaat werkzaam. Zij heeft zich de eerste tien jaar van haar carrière gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht om daarna de overstap naar het personen-en familierecht te maken.

Op dit moment is zij als volledig gespecialiseerd Vfas-advocaat en Vfas-scheidingsmediator werkzaam.

Trusted advisor

Uit haar keuze voor beide rechtsgebieden spreekt haar betrokkenheid bij haar cliënten. Haar cliënten bevinden zich in een turbulente fase van hun leven, waarbij zij met emoties en zakelijke afwikkelingen te maken hebben. Cliënten moeten bij het dan besluiten nemen die een grote impact op hun eigen leven en dat van hun kinderen hebben. Juist in deze periode hebben deze cliënten behoefte aan een vertrouwde adviseur die hen met oog voor hun zakelijke en persoonlijke belangen bijstaat om het beste resultaat te verkrijgen.

Geeta is in deze periode de vertrouwde adviseur, die met een kritische blik de zaak oppakt en in nauw overleg stappen zet om tot oplossingen te komen. Daarbij heeft zij een ruime ervaring met diverse gerechtelijke procedures. Alhoewel het uitgangspunt altijd is om in onderling overleg tot goede afspraken te komen, gaat Geeta een procedure niet uit de weg. Zij is een advocaat in hart en nieren, die ook zaken met een internationaal juridisch karakter goed weet op te lossen.

Nevenwerkzaamheden

Naast haar werk als advocaat heeft Geeta haar zeer ruime proceservaring op een positieve manier kunnen inzetten door sinds 2004 als vaardighedentrainer bij de beroepsopleiding voor de advocatuur werkzaam te zijn. Zij draagt haar eigen kennis en enthousiasme voor het vak graag over en hecht veel waarde aan deskundigheid. Zij laat zich daarom ook regelmatig zelf bijscholen om zo op de hoogte te zijn van de laatste juridische ontwikkelingen. Hiermee kan zij haar cliënten beter bijstaan. Inmiddels is zij ook als docent voor het vak personen -en familierecht aan de beroepsopleiding advocatuur verbonden. Zij is docent voor het vak juridische vaardigheden aan de Erasmus school of Law in Rotterdam. Tenslotte draagt zij graag haar steentje bij aan het algemeen belang. Van meet af aan is zij bij de International Bar Association en de Nederlandse Orde van advocaten betrokken geweest. Recentelijk is zij in dat kader lid van het Platform Inclusie en Diversiteit van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kortom: Geeta is een gespecialiseerde, betrokken advocaat met een oplossingsgerichte aanpak, die een procedure niet schuwt. Zij werkt ook op toevoegingsbasis. Zij staat in het rechtsgebiedenregister alleen voor het personen-en familierecht ingeschreven.


Lidmaatschappen

Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS), De Haagse Vereniging voor Familie-en jeugdrecht, de Vereniging voor familie -en jeugdrecht en de Verenging voor Psychiatrisch Patiëntenrecht.


Rechtsgebieden