Psychiatrisch patiëntenrecht

Iedereen kan in aanraking komen met het psychiatrisch patiëntenrecht. Psychische of psychiatrische problemen kunnen bij uzelf, bij uw naasten of bij uw familieleden een rol gaan spelen. Als iemand als gevolg van deze problematiek zodanig in de war raakt, kan diegene een gevaar gaan vormen voor zichzelf of voor anderen. Soms wordt verplichte geestelijke gezondheidszorg dan noodzakelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een crisismaatregel of zorgmachtiging die door de rechter wordt opgelegd. Dit gebeurt op grond van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WBGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Als er een gedwongen opname dreigt, heeft de patiënt recht op een gespecialiseerde advocaat die hem bijstaat. Deze juridische bijstand is gratis voor de patiënt.

Verplichte geestelijke gezondheidszorg is ingrijpend in het leven van de patiënt en van zijn naasten. Er kunnen dan ook allerlei conflicten en geschillen ontstaan in dit proces, waarbij het van belang is dat de patiënt een ervaren en deskundige advocaat heeft die hem bijstaat. Zo kan er door de advocaat geprobeerd worden invloed uit te oefenen op de verschillende vormen van verplichte zorg en/of de duur daarvan en kan er bekeken worden of er alternatieven zijn voor verplichte zorg en/of deze zorg wel doelmatig is. Als er sprake is van een crisismaatregel of zorgmachtiging kunnen er ook conflicten ontstaan met de geneesheer-directeur of de psychiatrisch behandelaar over het nut en de noodzaak van de behandeling, de wijze waarop de behandeling wordt uitgevoerd of over de dwangmedicatie.

Voor vragen over psychiatrisch patiëntenrecht kunt u contact opnemen met Dick Poot, Y.M. Bérénos en Geeta Nandoe Tewarie.

Contact

Vragen over Psychiatrisch patiëntenrecht? Neem contact met ons.