F.B. Kloppenburg

E-mail: f.kloppenburg@groenendijk.com
Opleiding Nederlands recht, Katholieke Universiteit Nijmegen 1968
LinkedIN Frans Kloppenburg
F.B. Kloppenburg

Frans Kloppenburg is sedert 1970 als advocaat aan het kantoor verbonden en heeft sinds 1992 de leiding van het kantoor. Hij is werkzaam op vele rechtsgebieden en meer in het bijzonder het burgerlijk- en bestuursrecht.

Hij adviseert overheden met name op het raakvlak tussen het burgerlijk– en het bestuursrecht.

Op het gebied van personen- en familierecht houdt hij zich met name bezig op het gebied van de vermogensrechtelijke afwikkeling bij echtscheidingen, nalatenschappen en beëindiging van samenwerkingsverbanden. Ook heeft hij ruime ervaring als echtscheidingsbemiddelaar.

Op het gebied van het burgerlijk recht heeft hij ruime ervaring met het adviseren van en het procederen voor ondernemingen, particulieren en ook overheden.

Op het gebied van het medisch recht adviseert hij zowel artsen als patiënten en procedeert hij zo nodig voor hen in civiele of tuchtzaken. Hij heeft de eerste wrongful-life zaak in Nederland op zijn naam staan (Baby Kelly; Klik hier voor de uitspraak)

Zijn werkzaamheden voor waterschappen en gemeenten hebben geleid tot een drietal arresten van de Hoge Raad over de polderlasten in de Merenwijk te Leiden en twee arresten over bestemmingsplannen (Warmond-Polyproject I; Klik hier voor de uitspraak)

Frans heeft ook ruime ervaring in het arbeids- en ambtenarenrecht.