Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht wordt steeds belangrijker. De wet- en regelgeving neemt toe en schade kan op vele manieren ontstaan. Van belang is aansprakelijkheidsrisico’s zo veel mogelijk te reduceren. Indien schade is geleden dient zo snel mogelijk te worden nagegaan wie aansprakelijk is en welke juridische stappen genomen moeten worden. Tijdig contact opnemen met een advocaat is daarbij essentieel. Dan kan bijvoorbeeld tijdig het bewijs voor en tegen de schadevordering worden veiliggesteld en binnen verval- en verjaringstermijnen schadeclaims worden ingesteld.

Groenendijk & Kloppenburg Advocaten heeft ruime ervaring met het contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht waarbij bijvoorbeeld valt te denken aan schadevergoeding op grond van wanprestatie en onrechtmatige daad. Met regelmaat wordt geadviseerd en geprocedeerd op het terrein van aansprakelijkheid van werkgevers, bestuurders, toezichthouders, overheden en particulieren. Onze advocaten behandelen ook schadevorderingen op grond van bijvoorbeeld de schending van bancaire zorgplicht of wegens oneerlijke concurrentie. Op het gebied van het gezondheidsrecht (onder andere letselschade), overheidsaansprakelijkheid en de werkgeversaansprakelijkheid heeft Groenendijk & Kloppenburg Advocaten voor belangrijke jurisprudentie gezorgd (zie onze track record in Cassatie).

Voor vragen aan of overleg met een advocaat over aansprakelijkheidsrecht en/of het voorkomen, afweren of juist instellen van schadeclaims kunt u contact opnemen met Niels van Steijn en Heleen Waaijer . Een vrijblijvend kennismakingsgesprek op ons kantoor in Leiden behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Contact

Vragen over Aansprakelijkheidsrecht? Neem contact met ons.