Ivo Pieters

Ivo Pieters
E-mail: i.pieters@groenendijk.com
Opleiding Nederlands recht, Universiteit Leiden, 1997
LinkedIN Ivo Pieters

Ivo Pieters is sinds 1997 geraakt door het personen- en familierecht en sedertdien op alle mogelijke fronten actief. Hij is sedert 1999 aan dit kantoor verbonden. Hij richt zich op de personen- en familierechtpraktijk. De personen- en familierechtpraktijk die hij uitoefent, is breed en gevarieerd:
Echtscheidingen (zowel via mediation als op tegenspraak, waarbij overleg met de wederpartij de eerste insteek is)

 • Huwelijksvermogensrecht (zowel verdelingen van gemeenschappen als verrekenbedingen)
 • Alimentatiekwesties (zowel kinder- als partneralimentatie)
 • Gezags- en omgangsrecht
 • Naamswijzigingen (zowel voornaam als achternaam
 • Curatele, onderbewindstellingen
 • Akten burgerlijke stand
 • Jeugdrecht en jeugdbeschermingsmaatregelen

Ook is hij gespecialiseerd in adoptie- en afstammingszaken en doet hij veel jeugdrechtzaken. Hij wordt door de rechtbank vaak benoemd als bijzondere curator en staat geregeld minderjarigen bij die door een rechter gehoord willen worden. Ivo Pieters is zeer actief en betrokken bij (de ontwikkeling van) het instituut van de bijzondere curator. Hij publiceert hierover, doceert en neemt deel aan veel overleggen hierover. In zijn praktijk bevinden zich ook veel internationale familierechtelijke gevallen, waardoor hij veel ervaring met Europese verdragen en Internationaal privaatrecht heeft. Een ander belangrijk onderdeel van zijn praktijk is erfrecht, met name de verdeling van nalatenschappen.

In de personen- en familierechtpraktijk staat hij cliënten bij in procedures waar nodig, maar bemiddelt hij eerst waar mogelijk. Ivo Pieters heeft de vereniging voor Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS)-opleiding (zowel de bemiddelingsopleiding als de juridisch inhoudelijke opleiding) succesvol doorlopen en is tevens gecertificeerd mediator bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). De uitdaging van het bemiddelen is voor Ivo Pieters scheidende partijen beter met elkaar te laten communiceren mede door te kijken naar de emoties en achterliggende belangen. Daarbij zijn wel de wettelijke maatstaven voor Ivo Pieters het eerste uitgangspunt.
Voorts geeft het thans verplichte ouderschapsplan de mogelijkheid om kinderen al op een jonge leeftijd bij de echtscheidingsbemiddeling te betrekken. Ivo Pieters heeft als bijzondere curator ook veel bedrevenheid in het voeren van gesprekken met (jonge) kinderen. Zijn ervaringen als rechter- en raadsheer-plaatsvervanger, zowel in 1e aanleg bij de rechtbank als in 2e aanleg bij het gerechtshof, geven hem goed zicht op de procespraktijk en de mogelijkheden en onmogelijkheden daarin. Dit kan hij tevens meenemen in zijn hoedanigheid als mediator. Daarnaast houdt hij zijn juridische kennis scherp door het schrijven van annotaties, wenken, commentaren, jurisprudentiekronieken en artikelen, alsmede door het geven van onderwijs aan advocaten en rechters.

Rechtsgebieden

Relevante werkervaring

Ivo Pieters heeft voor zijn afstuderen gewerkt als student-assistent bij de Vakgroep Sociaal- en Arbeidsrecht aan de Universiteit te Leiden. Ivo Pieters is tijdens zijn afstudeerfase als griffier begonnen bij het Gerechtshof Den Haag. Na zijn afstuderen is hij daar als gerechtssecretaris bij de Familiekamer aangesteld. Tot 1 januari 1999 heeft hij daar gewerkt, het laatste half jaar tevens als stafjurist. Op 1 januari 1999 is hij als advocaat in dienst getreden bij Verhoeff Rosenberg Polak te Den Haag. Na 10 maanden heeft hij zijn praktijk verplaatst naar Groenendijk & Kloppenburg Advocaten. Daarnaast is hij rechter- en raadsheer-plaatsvervanger en als docent verbonden aan het Post Academisch Onderwijs van de Universiteit Leiden, E-wise online education & publishing, Jurisdidact en de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR).

Publicaties

 • Boekbespreking: R.A. Torringa, Fijn dat u er allemaal bent, Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht 2002, nr. 4, p. 113-114;
 • Vaders: land in zicht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2006, nr. 11, p. 269-275;
 • De Bijzondere Curator: Quo Vadis? Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2008, nr. 78, p. 180-185;
 • P. Dorhout, I.J. Pieters & P.A.J.Th. van Teeffelen, "Studiedag eerste ervaringen verplicht ouderschapsplan. Eerste ervaringen uit de praktijk van de wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding‟, tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2009, nr. 5, p. 136-139;
 • P. Dorhout, E.W.M. Gubbels, I.J. Pieters, Notitie: FJR studiemiddag over de gemeentelijke basisadministratie, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2010, 41, aflevering 4;
 • I.J. Pieters, Waar staat de bijzondere curator in het huidige rechtsbestel inmiddels?, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012, nr. 36, p. 97-102;
 • C. van Roy en I.J. Pieters, “Onderhoudsuitkering na echtscheiding en beëindiging samenlevingsrelatie”, in Vergelijkenderwijs, Actuele ontwikkelingen in het Belgische en Nederlandse familierecht, Boom Juridische Uitgevers 2012, p. 95-128;
 • I.J. Pieters en P. Dorhout, Kroniek Gezondsheidsrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2013, p. 161 e.v;
 • I.J. Pieters, Kroniek Fiscaal Familierecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2013, p. 254 e.v;
 • I.J. Pieters, Kroniek Adoptierecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2013, p. 323 e.v.;
 • I.J. Pieters, Kroniek Afstammingsrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2014, p. 53 e.v.;
 • I.J. Pieters en P. Dorhout, Kroniek Gezags- en omgangsrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2014, p. 89;
 • I.J. Pieters, Kroniek Jeugdrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2014, p. 170 e.v.;
 • I.J. Pieters en P. Dorhout, Kroniek Burgerlijke Stand, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2014, p. 143 e.v.;
 • I.J. Pieters, Kroniek Afstammingsrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2015, p. 72 e.v.;
 • I.J. Pieters, Kroniek Jeugdrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2015, p. 146 e.v.;
 • I.J. Pieters, Het wetsvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie: het wettelijk en financieel kader van partneralimentatie gaat wezenlijk op de schop, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2015, p. 224 e.v.;
 • I.J. Pieters, Kroniek Fiscaal Familierecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2016, p. 72 e.v.;
 • I.J. Pieters, FJR studiedag donderdag 2 juni 2016: “De toegang tot het recht voor minderjarigen”, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2016, p. 95-96;
 • I.J. Pieters en P.A.J.Th. van Teeffelen, Kroniek (civiel) Jeugdrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2016, p. 147 e.v.;
 • I.J. Pieters en prof. W.M. Schrama, Kroniek Afstammingsrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2016, p. 193 e.v.;
 • I.J. Pieters, Kroniek Gezag en omgang, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2016, p. 241 e.v.;
 • I.J. Pieters, De maatwerkbeslissing gezag: uitgekleed gezag of een geschikte pasvorm voor voortgezet gezamenlijk gezag. Tijdschrift voor scheidingsrecht (EB), EB 2016/61, afl. 7/8, p. 127 e.v.;
 • I.J. Pieters en P. Dorhout, Kroniek Namenrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2017, p. 77 e.v.;
 • I.J. Pieters, Kroniek Jeugdrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2017, p. 155 e.v.;
 • I.J. Pieters, De groeistuipen van de bijzondere curator, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2017, p. 177 e.v.;
 • I.J. Pieters en Prof. W.M. Schrama, Kroniek Afstammingsrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2017, p. 243 e.v.;
 • I.J. Pieters, Kroniek Gezag en Omgang, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2017, p. 298 e.v.;
 • C.A.R.M. van Leuven en I.J. Pieters, Stichting Bijzondere Curator Nederland, Tijdschrift Relatierecht en Praktijk, nummer 3, mei 2018, 201;
 • I.J. Pieters, Kroniek Jeugdrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2018, p. 223 e.v.;
 • I.J. Pieters en Prof. W.M. Schrama, Kroniek Afstammingsrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2018, p. 250 e.v.;
 • I.J. Pieters, Kroniek Gezag en Omgang, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2018, p. 317 e.v.;
 • I.J. Pieters, Een klacht, een zucht en dan… de Raad van Tucht, Tijdschrift Relatierecht en Praktijk, nummer 2, maart 2019, 191;
 • I.J. Pieters, Kroniek Jeugdrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2019, p. 120 e.v.;
 • I.J. Pieters, Kroniek Gezag en omgang, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2019, p. 181e.v.;
 • I.J. Pieters, Kroniek Draagmoederschap, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2019, p. 261 e.v.;
 • I.J. Pieters, Kroniek Fiscaal Familierecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2019, p. 310 e.v.;
 • I.J. Pieters, Kroniek Jeugdrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2020/27;
 • I.J. Pieters, Kroniek Gezag en Omgang, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2020/42;
 • I.J. Pieters, J.A.M. Hendriks en A. van Teijlingen, BC x 2: het beste van twee werelden, Tijdschrift Relatierecht en Praktijk, 2020/505;
 • I.J. Pieters, Kroniek Afstammingsrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2020/58;
 • I.J. Pieters, Kroniek Jeugdrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2021/24;
 • I.J. Pieters, Kroniek Gezag en Omgang, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2021/43;
 • I.J. Pieters en M.R. Bruning, “De kinderrechter in jeugdbeschermingszaken” in E. Bauw e.a., Conflictoplossing: het domein van rechters?, Deventer: Wolters Kluwer 2021;
 • I.J. Pieters, Kroniek Afstammingsrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2021/59;
 • I.J. Pieters, “De bijzondere curator anno 2022, in de rug gedekt door de wetgever?, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2022/26;
 • I.J. Pieters, Kroniek Jeugdrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2022/28;
 • I.J. Pieters en L.M.F. van Dijck, “Gehuwd of niet gehuwd, that’s the question”, Tijdschrift Relatierecht en Praktijk, 2022/188;
 • I.J. Pieters, Kroniek Gezag en Omgang, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2022/44;
 • I.J. Pieters, “Visie van de advocaat binnen het onderwerp de kinderrechter als schakel in de keten” in De Graaf & Ruitenberg (red.), 100 jaar kinderrechter (Recht en Praktijk, nr. PFR8), Deventer, Wolters Kluwer 2022;
 • I.J. Pieters, Kroniek Afstammingsrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2022/66;
 • I.J. Pieters, Kroniek Jeugdrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2023/15;
 • I.J. Pieters, Kroniek Gezag en Omgang, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2023/38;
 • I.J. Pieters, Kroniek Afstammingsrecht, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2023/52.

Boek

 • A.R. van Maas de Bie, P. Dorhout & I.J. Pieters, Memo Echtscheiding en Alimentatie, Deventer Wolters Kluwer 2018 en 2019, en 2020.

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS);
 • Mediators federatie Nederland (MfN);
 • Lid van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht.

Nevenwerkzaamheden

 • Bestuurslid van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht 2009-2018;
 • Medewerker van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR), in het bijzonder medewerker en annotator van de jurisprudentierubriek van dit tijdschrift;
 • Medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Familierecht (RFR);
 • Lid van de begeleidingscommissie die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het Handboek Internationaal Jeugdrecht;
 • Lid van de Commissie Familie- en Jeugdrecht van de Haagse Balie van Advocaten;
 • Secretaris van de Raad van Tucht van de Stichting Tuchtrecht Scheidingsmediation van de vFAS;
 • Medewerker bij Uitgever SDU voor SDU commentaar Relatierecht en Opmaat_Personen- en familierecht;
 • Medewerker bij INA Kennisbank;
 • Docent bij PAO Leiden;
 • Docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR);
 • Docent bij E-wise online education & publishing;
 • Docent bij Centrum Permanente Educatie;
 • Docent bij de Academie voor de Rechtspraktijk (AdvR);
 • Medewerker bij Jurisdidact, juridisch nascholingsinstituut;
 • Rechter-plaatsvervanger, tevens kinderrechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam;
 • Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;
 • Secretaris van de Klankbordgroep Bijzondere Curator;
 • Bestuurslid Stichting Bijzondere Curator Nederland;
 • Lid projectgroep pilot “Gezinsadvocaat”;
 • Adviseur Reflectietraject familie- en jeugdrechters.

Ivo Pieters heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Wilt u meer informatie?
Neem gerust contact op met Ivo Pieters