D.J. Prins

E-mail: d.prins@groenendijk.com
Opleiding Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
LinkedIN Daniëlle Prins
D.J. Prins

Daniëlle Prins studeerde cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam in het Nederlands recht. Al eerder voltooide zij de studie Nederlandse taal- en letterkunde. Daniëlle begon haar juridische loopbaan bij de Rechtbank Alkmaar voordat zij in 2007 overstapte naar de advocatuur.

Daniëlle Prins bedient zowel zakelijke cliënten als particulieren en kent hierdoor de belangen en strategieën van beide partijen. Daniëlle is specialist op het gebied van het Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht en de Sociale Zekerheid, met name ook op het gebied van flexibele arbeidsrelaties en ziekte/re-integratie. Recentelijk publiceerde zij een artikel inzake de sanctionering van de zieke werknemer in het vakblad Arbeidsrecht. (Klik hier voor het artikel)

Daarnaast is Daniëlle Prins een gedreven advocate op het gebied van het Personen- en Familierecht. Zij treedt vastberaden en voortvarend op in familiezaken betreffende gezag, omgang en echtscheiding.

Daniëlle Prins streeft naar snelle en constructieve oplossingen, hoewel zij een gang naar de rechter bepaald niet schuwt. Inhoudelijke kwaliteit, een scherp oog voor de belangen van de cliënt en een originele aanpak staan daarbij voorop.

Naast haar werkzaamheden als advocaat is Daniëlle Prins gastdocent Recht bij de IMC Weekendschool, verzorgt zij regelmatig cursussen op haar vakgebied en is zij coach voor rechtenstudenten die een carrière in de advocatuur ambiëren.

Daniëlle Prins heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociaal-Zekerheidsrecht en Personen- en Familierecht Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.