Incasso's

Als u problemen heeft met het innen van vorderingen bij uw debiteuren, kan ons kantoor u bijstaan. Wij zullen de debiteuren eerst sommeren om te betalen. Bij gebreke van betaling zullen wij de vordering snel aan de bevoegde rechter voorleggen.

Voor incassoprocedures kunt u contact opnemen met Niels van Steijn.

Contact

Vragen over Incasso's? Neem contact met ons.