Arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en ambtenarenrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht gaat over de regels die gelden in een dienstverband van een werknemer bij een werkgever. Uitgangspunt is dat een werkgever en een werknemer over allerlei onderwerpen zelf afspraken kunnen maken. Voor bepaalde zaken gelden in het arbeidsrecht altijd de wettelijke regels, ongeacht wat de werkgever en werknemer zijn overeengekomen. De regels in het arbeidsrecht zijn dynamisch en conflicten tussen werkgevers en werknemers hebben tot veel jurisprudentie geleid. Het is daarom verstandig een specialist in te schakelen indien een arbeidsrelatie wordt aangegaan of juist een arbeidsrechtelijk conflict zich aandient. Zo weet u zeker dat u de juiste stap maakt en de juiste hulp krijgt.

Groenendijk & Kloppenburg Advocaten staan zowel werknemers als werkgevers bij en onze arbeidsrechtspecialisten adviseren en procederen op alle terreinen van het arbeidsrecht waaronder:

 • Arbeidsovereenkomst en cao
 • Beoordelen vaststellingsovereenkomsten
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Concurrentiebeding
 • Ziekte en zwangerschap
 • Disfunctioneren, ontslag op staande voet
 • (Achterstallig) loon
 • Medezeggenschap
 • Reorganisatie en due dilligence
 • Statutair directeur

U kunt met vragen over het arbeidsrecht contact opnemen met: Daniëlle Prins, Sophie te Boekhorst of Ariani Stretton.


Sociale zekerheid

Arbeidsrecht en sociale zekerheid zijn sterk met elkaar verbonden. Sociale zekerheid omvat onder meer de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Ook op dit rechtsgebied hebben onze advocaten ruime ervaring en werken zij eventueel samen met een netwerk van medische adviseurs.

Groenendijk & Kloppenburg Advocaten staan zowel werknemers als werkgevers bij en onze specialisten adviseren en procederen op alle terreinen van het sociale zekerheidsrecht waaronder:

 • Voeren van procedures tegen een WIA-besluit van het UWV (WGA en IVA)
 • Procedures tegen afwijzing/stopzetting Ziektewet en WW

Voor vragen over sociale zekerheid (o.a. ZW, WW, WIA) kunt u contact opnemen met Daniëlle Prins of Sophie te Boekhorst


Ambtenarenrecht

Door de invoering van de WNRA in 2020 zijn veel ambtenaren onder het arbeidsrecht komen te vallen. Er zijn echter nog steeds medewerkers met een ambtenarenstatus (bijvoorbeeld bij de politie en het Ministerie van defensie). Hoewel het ambtenarenrecht gelijkenis vertoont met het arbeidsrecht is het een apart rechtsgebied. Veel ambtenarenzaken gaan over integriteitskwesties. Het ambtenarenrecht kent een geheel eigen wijze van procederen en adviseren. Zo komen ambtenarenzaken in eerste instantie bij een bezwarencommissie terecht en vervolgens bij de rechtbank, sector bestuursrecht. De kantonrechter doet geen uitspraken in ambtenarenzaken.

U kunt bij ons kantoor terecht voor advisering en het voeren van procedures op het gebied van het ambtenarenrecht en u kunt daarvoor Daniëlle Prins en Sophie te Boekhorst benaderen.


Arbeidsmediation

Heeft u een zakelijk conflict waar u graag samen uit wilt komen? Denk bijvoorbeeld aan onenigheid over een arbeidsrelatie die u graag in goed overleg wilt beëindigen of juist voortzetten? Of speelt er tijdens een reorganisatie een conflict tussen bestuurder en ondernemingsraad? Dan biedt mediation u de mogelijkheid om uw conflict op te lossen met behoud van de relatie. U kunt hierover meer lezen op onze pagina mediation.

Voor vragen over arbeidsmediation kunt u zich wenden tot Ariani Stretton en Daniëlle Prins.

Contact

Vragen over Arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en ambtenarenrecht? Neem contact met ons.