Y.M. Bérénos

E-mail: y.berenos@groenendijk.com
Opleiding Nederlands recht, Universiteit Leiden; Psychologie, Universiteit Leiden
LinkedIN Y.M. Bérénos
Y.M. Bérénos

Y.M. Bérénos studeerde Civiel recht en Strafrecht aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie heeft zij zich voornamelijk gericht op het Familie- en Jeugdrecht en het Strafrecht. In het kader van een uitwisselingsprogramma studeerde zij in 2001 aan de Universiteit van Florida (Verenigde Staten), waar zij zich heeft verdiept in het Amerikaanse Familie- en Strafrecht. Zij heeft praktijkervaring opgedaan in het Strafrecht toen zij in 2001 stage liep bij Spong Advocaten te Amsterdam.

Na haar afstuderen in 2003, was zij tot november 2007 werkzaam in het Arbeidsrecht. Vanaf 1 november 2007 richt zij zich bij Groenendijk & Kloppenburg Advocaten met name op het Personen- en Familierecht. Naast echtscheidingen houdt zij zich bezig met omgangs- en alimentatiekwesties. Ook problematiek met betrekking tot het ouderlijk gezag ziet zij in haar praktijk veel. Dit betreft bijvoorbeeld zaken waarbij in geschil is of een ouder met zijn of haar kind mag verhuizen. Zij heeft voorts ervaring met internationale kinderontvoeringszaken, een aan verhuiszaken gerelateerd onderwerp. Zij behandelt ook zaken waarin zij door de rechtbank wordt benoemd als bijzondere curator.

Y.M. Bérénos heeft een studie psychologie afgerond. Dit heeft in haar dagelijkse praktijk als advocaat toegevoegde waarde, bijvoorbeeld bij het beoordelen van psychologische/psychiatrische rapporten die zijn opgesteld in procedures.

Naast haar werkzaamheden als advocaat, werkt zij aan een rechtsvergelijkend proefschrift met als onderwerp "Child Relocation‟ (promotor prof.dr. K.R.S.D. Boele-Woelki). Het recht van ouders die na een (echt)scheiding willen verhuizen, ouders die zich geconfronteerd zien met een ex-partner die met de kinderen wil verhuizen en de rechten van kinderen in voornoemde gevallen zijn onderwerp van onderzoek.

Y.M. Bérénos is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS).

Publicaties:

- Time to Move On? The International State of Affairs with Respect to Child Relocation Law. Utrecht Law Review, 2012, p. 1-27.

Y.M Bérénos heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Personen- en Familierecht en Psychiatrisch Patiëntenrecht. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.