Y.M. Bérénos

Y.M. Bérénos
E-mail: y.berenos@groenendijk.com
Opleiding Nederlands recht, Universiteit Leiden; Psychologie, Universiteit Leiden
LinkedIN Y.M. Bérénos

Y.M. Bérénos studeerde civiel recht en strafrecht aan de Universiteit Leiden. Tevens is zij psycholoog: zij heeft ook een studie psychologie afgerond aan de Universiteit Leiden. In het kader van een uitwisselingsprogramma studeerde zij een semester aan de Universiteit van Florida (Verenigde Staten), waar zij zich onder andere heeft verdiept in het Amerikaanse Familierecht en Strafrecht. Zij heeft praktijkervaring opgedaan in het Strafrecht toen zij stageliep bij Spong Advocaten te Amsterdam.

Na haar afstuderen in 2003, was zij tot november 2007 werkzaam in het Arbeidsrecht. Vanaf 1 november 2007 richt zij zich bij Groenendijk & Kloppenburg Advocaten met name op het Personen- en Familierecht. Zij heeft een bijzondere interesse voor verhuiszaken. Dit zijn zaken waarbij de vraag aan de orde is of een ouder met zijn of haar kind mag verhuizen. Ook wordt zij regelmatig in afstammingszaken door de rechtbank benoemd als bijzondere curator.

Het feit dat Y.M. Bérénos ook psycholoog is, heeft in haar dagelijkse praktijk als advocaat toegevoegde waarde, bijvoorbeeld bij het beoordelen van psychiatrische/psychologische rapporten. Zaken waarin sprake is van (gestelde) psychische problematiek, zoals narcisme, autisme of een borderline persoonlijkheidsstoornis, komen in haar praktijk ook veel voor.

Daarnaast is zij parenting coördinator. Soms ontstaan er na een scheiding tussen ouders over allerlei onderwerpen meningsverschillen. Je kunt dan denken aan schoolkeuze, sportkeuze, discussies over de zorg- en/of vakantieregeling, kleinere alimentatiegeschillen, verhuizing en wijzigingen in het ouderschapsplan. Dit soort geschillen kunnen door middel van parenting coordination op een snellere en goedkopere manier worden opgelost dan bij de rechtbank. Hierbij staat het behoud van de onderlinge relaties en het belang van de kinderen voorop. Emotioneel zware, lange en kostbare procedures bij de rechtbank kunnen dan worden voorkomen.

Ouders en kinderen kunnen daarnaast bij haar terecht voor KIES mediation (Kinderen In Een Scheiding Mediation). Als KIES mediator heeft zij een kinderaantekening behaald door middel van certificering met de wetenschappelijk onderbouwde, door de Universiteit Utrecht onderzochte en effectief bewezen methodiek KIES. KIES mediation is bemiddeling bij scheiding die niet alleen voor en tussen ouders is maar waarbij ook het kind participeert. De KIES mediator zorgt ervoor dat de kinderen zo min mogelijk negatieve gevolgen dragen door de scheiding van hun ouders. Door in de eerste fase van de scheiding direct ook de positie van het kind serieus te nemen en professioneel te begeleiden, sterkt dit de band met beide ouders na scheiding en voorkomt het onnodige problemen.

Lidmaatschap

Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS)

Rechtsgebieden

Publicatie

Time to Move On? The International State of Affairs with Respect to Child Relocation Law. Utrecht Law Review, 2012, p. 1-27.

Wilt u meer informatie?
Neem gerust contact op met Y.M. Bérénos