Y.M. Bérénos

E-mail: y.berenos@groenendijk.com
Opleiding: Nederlands recht, Universiteit Leiden; Psychologie, Universiteit Leiden
LinkedIN:   Yildiz Bérénos

Yildiz Bérénos studeerde Civiel recht en Strafrecht aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie heeft zij zich voornamelijk gericht op het Familie- en Jeugdrecht en het Strafrecht. In het kader van een uitwisselingsprogramma studeerde zij in 2001 aan de Universiteit van Florida (Verenigde Staten), waar zij zich heeft verdiept in het Amerikaanse Familie- en Strafrecht. Zij heeft praktijkervaring opgedaan in het Strafrecht toen zij in 2001 stage liep bij Spong Advocaten te Amsterdam.

Na haar afstuderen in 2003, was zij tot november 2007 werkzaam in het Arbeidsrecht. Vanaf 1 november 2007 richt zij zich bij Groenendijk & Kloppenburg Advocaten met name op het Personen- en Familierecht. Naast echtscheidingen houdt zij zich bezig met omgangs- en alimentatiekwesties, ondertoezichtstellingen/uithuisplaatsingen en gesloten plaatsingen. Ook problematiek met betrekking tot het ouderlijk gezag ziet zij in haar praktijk veel. Dit betreft bijvoorbeeld zaken waarbij in geschil is of een ouder met zijn of haar kind mag verhuizen. Zij heeft voorts ervaring met internationale kinderontvoeringszaken, een aan verhuiszaken gerelateerd onderwerp. Zij behandelt ook zaken waarin zij door de rechtbank wordt benoemd als bijzonder curator of onzijdige persoon.

Voorts houdt zij zich bezig met het (Jeugd)Strafrecht. Volwassenen staat zij bij als er sprake is van een verdenking van het plegen van een economisch delict of een verkeersdelict. Zij heeft met succes minderjarigen bijgestaan die werden verdacht van diverse strafbare feiten zoals gewelds-, zeden- en vermogensdelicten.

Yildiz Bérénos heeft een studie psychologie afgerond. Dit heeft in haar dagelijkse praktijk als advocaat toegevoegde waarde, bijvoorbeeld bij het beoordelen van psychologische/psychiatrische rapporten die zijn opgesteld in familie- en strafzaken.

Naast haar werkzaamheden als advocaat, heeft zij een aanstelling bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Daar werkt zij aan een rechtsvergelijkend proefschrift met als onderwerp "Child Relocation‟ (promotor prof.dr. K.R.S.D. Boele-Woelki). Het recht van ouders die na een (echt)scheiding willen verhuizen, ouders die zich geconfronteerd zien met een ex-partner die met de kinderen wil verhuizen en de rechten van kinderen in voornoemde gevallen zijn onderwerp van onderzoek.

Yildiz Bérénos is aspirant lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS). Zij heeft de Juridische Specialisatieopleiding Familierecht (JSF) met goed gevolg afgerond. Zij is tevens lid van de Haagse vereniging van Jeugdrechtadvocaten en van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht. Daarnaast is zij als onderzoekster verbonden aan het Utrecht Centre for European Research into Family law (UCERF).

Publicaties:

- Time to Move On? The International State of Affairs with Respect to Child Relocation Law. Utrecht Law Review, 2012, p. 1-27.