Mediation

Mediation, in goed Nederlands bemiddeling, is steeds gebruikelijker voor het oplossen of beheersbaar maken van persoonlijke en zakelijke conflicten. Daar waar een procedure bij de rechter vaak zorgt voor polarisering en verscherping van het conflict, verbetert mediation vaak de verstandshouding tussen partijen en kunnen er ook aanzienlijke kosten van rechtsbijstand worden bespaard.

Echtscheidings-, omgangs- en gezagsmediation

Mediation is vooral een veelgebruikte methode bij echtscheiding: echtscheidingsbemiddeling. Het is een veelal snellere en voordeliger route naar een minnelijke scheiding, waarbij minder schade wordt aangericht aan de relatie, mede in het belang van de eventuele kinderen.

Bij Groenendijk & Kloppenburg Advocaten is echtscheidingsmediation stevig verankerd in een degelijk juridisch fundament. De advocaat-echtscheidingsmediator reikt mogelijkheden aan die afwijken van de standaardoplossing van de rechtbank. Hierbij wordt u steeds voorgelicht over hoe de besproken opties zich verhouden tot de rechtspraktijk. Vervolgens bepaalt u zelf in vrijheid uw keuze. De bemiddelaar bewaakt ook het proces en de balans tussen de partijen.

Mediation wordt ingezet in de aanloop van een echtscheiding (afspraken over alimentatie, verdelingskwesties, opstellen van een ouderschapsplan). Maar kan ook na de scheiding worden gebruikt als omstandigheden wijzigen en partijen behoefte hebben aan nieuwe afspraken (bv. over alimentatie; omgang met of gezag over de kinderen).

Voor echtscheidingsmediation en familierechtmediation kunt u binnen ons kantoor terecht bij Ivo Pieters, Geeta Nandoe Tewarie, Daniëlle Prins, Y.M. Bérénos en Froana Hoff.
Ivo Pieters staat op de lijst van bemiddelaars die de Rechtbank Den Haag gebruikt in het kader van het project “Mediation naast rechtspraak” en is naast vFAS-echtscheidingsmediator ook MfN-mediator. Geeta Nandoe Tewarie, Daniëlle Prins en Froana Hoff zijn vFAS mediators. Y.M. Bérénos is zowel MfN-mediator als VFAS mediator.


Zakelijke en arbeidsmediation

Heeft u een zakelijk conflict waar u graag samen uit wilt komen? Denk bijvoorbeeld aan onenigheid over de nakoming van een contract, een samenwerkingsconflict of een arbeidsrelatie die u graag in goed overleg wilt beëindigen of juist voortzetten? Of speelt er tijdens een reorganisatie een conflict tussen bestuurder en ondernemingsraad? Dan biedt mediation u de mogelijkheid om uw conflict op te lossen met behoud van de relatie.

Wanneer kiest u voor zakelijke mediation in plaats van een juridische procedure? De voordelen van mediation op een rij:

  • Niet de rechter maar ú bepaalt samen zelf wat de beste oplossingen zijn voor uw conflict.
  • Daar waar een procedure bij de rechter vaak zorgt voor polarisering en verscherping van het conflict, verbetert mediation vaak de verstandshouding tussen partijen.
  • Mediation is sneller en goedkoper dan een vaak slepende, rechterlijke procedure.
  • Mediation biedt u de mogelijkheid om problemen in vertrouwelijkheid op te lossen, wat zowel voor bedrijven als individuen vaak van groot belang is.

Ariani Stretton ervaren in het bemiddelen en onderhandelen bij zakelijke conflicten. Door haar jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, waaronder met ondernemingsraden, weet zij hoe belangrijk het herstel van communicatie en het snel vinden van een oplossing is voor de relatie. Ariani Stretton is als mediator Mfn-geregistreerd.

Voor vragen over arbeidsmediation kunt u zich wenden tot Ariani Stretton en Danielle Prins.

Contact

Vragen over Mediation? Neem contact met ons.