Farmaceutisch recht

Ons kantoor beschikt over uitgebreide ervaring op het terrein van het farmaceutisch recht. Wij adviseren apothekers en farmaceutische bedrijven over de wet- en regelgeving op het gebied van genees- en hulpmiddelen, waaronder onderzoek, classificatie, distributie, marketing, vergoeding, oneerlijke concurrentie en mededinging. Ook stellen wij diverse overeenkomsten op of beoordelen deze. Voorbeelden daarvan zijn: service-, licentie- , samenwerkings-, distributie- onderzoeks- en clinical trial overeenkomsten en algemene voorwaarden (ook in het Engels).

Verder staan wij cliënten bij in procedures voor de civiele- of de bestuursrechter.

Voor vragen over farmaceutisch recht kunt u zich wenden tot Niels van Steijn.

Voorbeelden van zaken behandeld door Niels van Steijn:

  • Het vertegenwoordigen van een apotheker tegen een groep huisartsen, die een financieel belang hadden in een lokale apotheek ("Apotheek Boxmeer"). Het Hof 's-Hertogenbosch heeft in kort geding geoordeeld dat een dergelijk belang onrechtmatig is. Klik hier voor de uitspraak. Opstellen en onderhandelen van de overeenkomst inzake de overname van deze apotheek door voornoemde apotheker;
  • Het adviseren van apothekers bij onderhandelingen met zorgverzekeraars, het aanpassen van clausules in contracten met zorgverzekeraars, het adviseren van apothekers bij de totstandkoming van de Geneesmiddelenwet en juridische ondersteuning bij lobby activiteiten;
  • Het vertegenwoordigen van een groep van ongeveer 150 apothekers tegen een maatregel van (voorheen) het College Tarieven Gezondheidszorg inzake terugdringing van kortingen en bonussen ("Maatregel De Geus"). De maatregel is (na schorsing) uiteindelijk vernietigd door het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Klik hier voor de uitspraak ;
  • Advies over het opzetten van apotheken rond de grensstreek i.v.m. levering aan Duitse patiënten.
  • Vernietiging NZa maatregel GDV. Klik hier voor de uitspraak

Contact

Vragen over Farmaceutisch recht? Neem contact met ons.