Gezondheidsrecht

Ons kantoor adviseert beroepsbeoefenaars, ondernemingen en instellingen over alle aspecten van het gezondheidsrecht, waaronder beroepsregelgeving, aansprakelijkheidskwesties, tuchtrecht, oneerlijke concurrentie en mededinging. Ook hebben wij veel ervaring met het opstellen van diverse overeenkomsten die van belang zijn binnen de gezondheidszorg. Ons kantoor biedt daarin een meerwaarde, vanwege haar kennis van de markt en de daarop van toepassing zijn de wet- en regelgeving.

Ook staan wij particulieren bij die te maken krijgen met het gezondheidsrecht, bijvoorbeeld in tucht- of letselschade zaken, BIG-registratie, erkenning van beroepskwalificaties (CIBG) of geschillen met de zorgverzekeraar.

Voor vragen op het gebied van gezondheidsrecht kunt u contact opnemen met Niels van Steijn.

Voorbeelden van zaken:

  • de zaak Baby Kelly; de eerste wrongful-life zaak in Nederland (klik hier voor de uitspraak);
  • In een langlopende letselschade zaak oordeelde het Hof dat de verjaring was gestuit door een tuchtklacht en werd smartengeld toegekend wegens schending van de informatieplicht door een psychiater; zie voor de uitspraken hier, hier en hier.
  • Voorbeelden van succesvolle zaken op het gebied van diplomawaardering hier en hier (inschrijving BIG-register buitenlandse zorgverleners).

Contact

Vragen over Gezondheidsrecht? Neem contact met ons.