Erfrecht

Met het erfrecht krijgt iedereen vroeg of laat te maken. Op het moment dat iemand overlijdt, treedt het erfrecht namelijk gelijk in werking. Bij een overlijden moeten er plotseling veel zaken geregeld worden, namelijk de begrafenis maar ook alles rondom de nalatenschap. Vaak moeten verschillende personen het met elkaar eens worden. Dit is niet altijd gemakkelijk nu er door verstoorde familieverhoudingen soms sprake is van veel emoties, wantrouwen of helemaal geen contact. Om die reden kan een nalatenschap soms helemaal niet afgewikkeld en verdeeld worden. Daar kan ons kantoor u bij helpen.

Het maakt een verschil of er sprake is van een testament of dat de wettelijke regels van toepassing zijn. Daarnaast maakt het een verschil of er sprake is van een executeur-testamentair of dat de erfgenamen het gezamenlijk eens moeten worden. Er kunnen rondom verschillende kwesties discussies ontstaan tussen de betrokkenen.

Denk hierbij aan conflicten rondom:

  • Het niet ontvangen van een erfenis waar u recht op hebt;
  • De omvang van de boedel en daarmee de hoogte van uw erfdeel;
  • De opgemaakte boedelbeschrijving;
  • De verdeling van de nalatenschap, waaronder ook de goederen;
  • Het niet verkrijgen van informatie en/of stukken van de executeur of erfgenamen;
  • Onterving, het beroep op de legitieme portie en de berekening daarvan;
  • Beneficiaire aanvaarding en de te doorlopen vereffeningsprocedure;
  • Het benoemen van een professionele vereffenaar;
  • Testamentair bewind.

Ons kantoor heeft veel ervaring met het adviseren en procederen over de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap, de wijze waarop het executeurschap wordt uitgevoerd en andere onderwerpen behorende bij het erfrecht.

Zie voor voorbeelden van door ons kantoor behandelde zaken:

Voor vragen over erfrecht kunt u contact opnemen met Heleen Waaijer.

Contact

Vragen over Erfrecht? Neem contact met ons.