H.J.G. Waaijer

E-mail: h.waaijer@groenendijk.com
Opleiding Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden 2021
LinkedIn Heleen Waaijer
H.J.G. Waaijer

Heleen Waaijer is sinds september 2020 werkzaam bij Groenendijk & Kloppenburg Advocaten, eerst als juridisch medewerkster en sinds december 2021 als advocaat. Zij is gespecialiseerd in het erfrecht, algemeen civiel recht en familierecht, waaronder bewindszaken. Heleen is een bekwame en gedreven advocaat. Zij is betrokken en empathisch waardoor zij zich in haar cliënten kan inleven. Heleen probeert in eerste instantie er in onderling overleg uit te komen met de wederpartij, maar indien nodig zal een procedure worden gestart. Heleen vindt het belangrijk de menselijkheid, naast het juridische, niet uit het oog te verliezen. Heleen werkt zowel op betalende basis als op basis van een toevoeging.

Heleen heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Zij behaalde de bachelors Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en het Honours College Law-traject met een gemiddelde van een 8 en werd toegelaten tot Mordenate College. Tijdens haar studie heeft zij in een aantal commissies en het bestuur van de Leiden Honours Community gezeten. Naar aanleiding van haar deelname aan een masterclass en SummerCourt bij de Rechtbank Den Haag heeft zij daar twee jaar als buitengriffier gewerkt op de sectie Handel. Verder is zij tentamentrainer en studenttutor van eerstejaarsstudenten geweest.

Hiernaast behaalde zij de masters Civiel recht en Straf(proces)recht. De master Civiel recht heeft zij cum laude behaald. Haar masterscriptie over ongehuwd samenwonen en verdelingsproblematiek rondde zij af met een 9. Zij is met deze scriptie tweede geworden bij de Kleijn Scriptiewedstrijd en publiceerde hier een artikel over in het Tijdschrift voor Relatierecht & Praktijk.

Publicaties

  • H.J.G. Waaijer, Ongehuwd samenwonen en verdelingsproblematiek anno 2020: zijn we toe aan vernieuwing?, Tijdschrift Relatierecht & Praktijk 2020/723.
  • Ekaterina Pannebakker & Heleen Waaijer, Notaris en de prejudiciële vraag, in: Parels aan de kroon, het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW (opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg), Deventer: Wolters Kluwer 2022.