L.F. Kloppenburg

E-mail: l.kloppenburg@groenendijk.com
Opleiding Nederlands en Europees recht, Universiteit Utrecht en
Universidad de Granada (2003)
Grotius Onderneming en Aansprakelijkheid (2014) (cum laude)
LinkedIN Rens Kloppenburg
L.F. Kloppenburg

Rens Kloppenburg is als advocaat gespecialiseerd in het civiele procesrecht, aansprakelijkheidsrecht en (algemeen) verbintenissenrecht. Betrokken, doelgericht en vasthoudend staat hij met name nationale en internationale ondernemingen bij. Uiteraard is hij ook particulieren van dienst.

In zijn advies- en procespraktijk richt Rens zich met name op:

  • geschillen, aansprakelijkheid, vorderingen en schadeclaims voortvloeiende uit contractuele en wettelijke verbintenis (wanprestatie of onrechtmatige daad);
  • nakoming, ontbinding, vernietiging en opschorting van verplichtingen uit overeenkomsten;
  • het opstellen, aanpassen en beoordelen van (internationale) contracten; en
  • het afdwingen van rechtsvorderingen, indien nodig door beslag en executie.

In dit verband heeft Rens ook uitgebreide ervaring met verjaring, schadevergoeding, letselschade, beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot zaken, producten, hulppersonen, vertegenwoordigers, werknemers, toezichthouders en aanneming van werk.

In 2004 is Rens beëdigd als advocaat. Voordat hij verbonden was aan Groenendijk & Kloppenburg werkte hij jaren in de advies- en procespraktijk van (middel)grote (internationale) advocatenkantoren in Amsterdam. Hij heeft daarbij brede ervaring opgedaan in uiteenlopende zaken voor (internationale) ondernemingen.

Sinds 2010 is Rens bovendien als interne advocaat verbonden aan het grootste onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut van Nederland waarbij hij vooral procedeert en onderhandelt over (Europese) overeenkomsten, onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten, (inkoop)contracten en schadevorderingen. In dit verband opgedane bedrijfsorganisatorische en juridische kennis komen goed van pas bij zijn advies- en procespraktijk voor ondernemingen.

Rens nam van augustus 2007 tot augustus 2009 als secretaris zitting in het dagelijks bestuur van de Stichting Jonge Balie Nederland. Hij is momenteel lid van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR).

Rens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Algemene praktijk (Civiel recht), Burgerlijk procesrecht (Arbitrage, Beslag- en executierecht, Litigation) en Ondernemingsrecht (Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid). Deze registratie verplicht Rens elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Publicaties: