L.F. Kloppenburg

Opleiding Nederlands en Europees recht, Universiteit Utrecht en
Universidad de Granada (2003)
Grotius Onderneming en Aansprakelijkheid (2014) (cum laude)
L.F. Kloppenburg

Rens richt zich als advocaat met name op:

  • geschillen, aansprakelijkheid, vorderingen en schadeclaims voortvloeiende uit contractuele en wettelijke verbintenis (wanprestatie of onrechtmatige daad);
  • nakoming, ontbinding, vernietiging en opschorting van verplichtingen uit overeenkomsten;
  • het opstellen, aanpassen en beoordelen van contracten.

Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd: Burgerlijk procesrecht en Verbintenissenrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

In 2004 is hij beëdigd als advocaat. Hij werkte eerst jaren bij advocatenkantoren in Amsterdam. Sinds 2010 is hij als interne advocaat verbonden aan een onderzoeksorganisatie. Hij is lid van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR).

Publicaties: