Ambtenaren- en onderwijsrecht

Hoewel het ambtenarenrecht gelijkenis vertoont met het arbeidsrecht is het een apart rechtsgebied. Het ambtenarenrecht kent een geheel eigen wijze van procederen en adviseren. Zo komen ambtenarenzaken in eerste instantie bij een bezwarencommissie terecht en vervolgens bij de rechtbank, sector bestuursrecht. De kantonrechter doet geen uitspraken in ambtenarenzaken. De kantonrechtersformule is in veel gevallen niet van toepassing, maar een suppletieregeling.

Ook de rechtspositie van werknemers binnen de verschillende onderwijsinstellingen wordt door bijzondere regelgeving bepaald. Zo kan er bij ontslag een suppletieregeling op de werknemer van toepassing zijn.

U kunt bij ons kantoor terecht voor advisering en het voeren van procedures op het gebied van het ambtenaren– en onderwijsrecht en u kunt daarvoor mr. Danielle Prins benaderen.

Ambtenaren- en onderwijsrecht