Arbeidsrecht

Arbeidsrecht gaat over de regels die gelden in een dienstverband van een werknemer bij een werkgever. Uitgangspunt is dat een werkgever en een werknemer over allerlei onderwerpen zelf afspraken kunnen maken. Voor bepaalde zaken gelden in het arbeidsrecht altijd de wettelijke regels, ongeacht wat de werkgever en werknemer zijn overeengekomen. Dit wordt ook dwingend recht genoemd. De regels in het arbeidsrecht zijn dynamisch en conflicten tussen werkgevers en werknemers hebben tot veel jurisprudentie geleid. Het is daarom verstandig een specialist in te schakelen indien een arbeidsrelatie wordt aangegaan of juist een arbeidsrechtelijk conflict zich aandient. Zo weet u zeker dat u de juiste stap maakt en de juiste hulp krijgt.

Groenendijk & Kloppenburg Advocaten staan zowel werknemers als werkgevers bij en onze arbeidsrechtspecialisten adviseren en procederen op alle terreinen van het arbeidsrecht waaronder:

 • Ontslag en kantonrechtersformule
 • Arbeidsovereenkomst en cao
 • Procedures UWV
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Concurrentiebeding
 • Ziekte en zwangerschap
 • Disfunctioneren, ontslag op staande voet
 • Loon
 • Medezeggenschap
 • Reorganisatie en due dilligence
 • Statutair directeur
 • Arbeidsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid
 • Wia, Ziektewet en WW
 • Tewerkstellingsvergunningen (Wav)

Voor vragen over het arbeidsrecht kunt u zich wenden tot mr. Ariani Stretton, mr. Danielle Prins of mr. Frans Kloppenburg.