Bestuursrecht

Als ondernemer en als particulier hebt u vaak te maken met bestuursrecht. Het kan gaan om een bouwvergunning, bestemmingsplan, subsidiebijdrage voor bedrijfsverplaatsing of een milieuvergunning. Ook kan er sprake zijn van planschade of van handelen van de overheid waaruit schadevergoeding of nadeelcompensatie kan volgen.

Ons kantoor kan u adviseren en bijstaan in de vaak juridisch complexe procedures. Tevens staat ons kantoor overheidsinstellingen bij in bestuursrechtelijke procedures.

Voor kwesties betreffende het bestuursrecht kunt u mr. Niels van Steijn en mr. Frans Kloppenburg benaderen.

Bestuursrecht