Intellectueel eigendomsrecht

Ons kantoor beschikt over deskundigheid op het gebied van auteurs- en octrooirecht. Wij adviseren zowel particulieren (uitvinders en kunstenaars) als ondernemingen bij het opstellen en onderhandelen van diverse overeenkomsten. Onze kennis en ervaring op het gebied van het gezondheidsrecht en de farmacie vormt daarbij een meerwaarde, maar wij adviseren ook op andere terreinen.

  • Auteursrecht
  • Merkenrecht
  • Octrooirecht
  • Kwekersrecht
  • Opstellen diverse overeenkomsten (o.a. licentie-, r&d-, en samenwerking- overeenkomsten)

U kunt mr. Niels van Steijn en mr. Frans Kloppenburg benaderen over kwesties betreffende het intellectueel eigendomsrecht.

Intellectueel eigendomsrecht