Jeugdrecht

Als je als minderjarige verdacht wordt van het plegen van een stafbaar feit, komt er veel op je af. Niet alleen voor de minderjarige zelf, maar ook voor de ouders is dit vaak een ingrijpende gebeurtenis. Ons kantoor vindt het belangrijk dat er snelle en heldere communicatie is, ook met de ouders. Wij hebben ervaring met misdrijven gericht tegen de zeden, het leven en met vermogens en geweldsdelicten. Voor een goede afloop van de zaak, kan het belangrijk zijn psychologische en psychiatrische rapporten te kunnen beoordelen. Ook deze expertise hebben wij in huis.

Voor vragen over het jeugdstrafrecht kunt u zich wenden tot mr. Yildiz Bérénos 

Voor vragen op het gebied van cassatie in Jeugdrecht zaken kunt u zich wenden tot mr. Niels van Steijn.

Jongeren kunnen bij ons terecht als ze worden verdacht van een strafbaar feit (Jeugdstrafrecht). Omdat de hersenen van jongeren nog in ontwikkeling is, hebben zij recht op een andere benadering dan volwassenen. Het Jeugdstrafrecht  is daarom speciaal voor jongeren ontwikkeld. Zij moeten kunnen rekenen op goed vertegenwoordiging tijdens hun proces, waarbij op begrijpelijke wijze wordt uitgelegd wat hen te wachten staat. Mr. Bérénos staat jongeren bij die worden verdacht van allerlei strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld diefstal, mishandeling of zedendelicten. Mr. Bérénos wordt door de rechterbank tevens als advocaat toegevoegd in zaken waarbij de Officier van Justitie de zaak afdoet. Het betreft hier vergrijpen die te licht worden bevonden voor een behandeling bij de kinderrechter. Beoordeeld wordt of de jongere het aanbod van de Officier van Justitie moet aanvaarden of dat het beter is de zaak door de kinderrechter te laten beoordelen.

Als de rechter moet beslissen of kinderen onder toezicht moeten worden gesteld, uit huis moeten worden geplaatst of in een gesloten inrichting moeten worden geplaatst, dan kunnen zij op bijstand van onze advocaten rekenen.

Mr. Pieters wordt door de rechtbank vaak als bijzondere curator benoemd. Dit gebeurt in afstammingskwesties, maar ook in kwesties waarin kinderen in conflict zijn geraakt met hun ouders. Mr. Pieters kijkt dan naar de wensen en belangen van de kinderen, waarbij als uitgangspunt geldt dat hij eerst zal proberen deze geschillen buiten rechte te regelen.

Jongeren boven de 12 jaar kunnen ook zelf advies aan één van onze advocaten vragen als zij een juridische vraag hebben.