Procesrecht en arbitrage

Voorkomen van een juridische procedure verdient vaak de voorkeur. Groenendijk & Kloppenburg Advocaten probeert geschillen daarom geregeld te schikken zonder de tussenkomst van een rechter of arbiter. Soms kan een advocaat echter het gewenste resultaat alleen door een rechtszaak of arbitrage afdwingen. Dan komt arbitrage- en procesrecht om de hoek kijken.

Een belangrijk onderdeel van procesrecht zijn regels omtrent bewijs. Een rechtszaak draait vaak om welke partij wat moet en kan bewijzen. Uiteraard betrekken onze advocaten dit in de voorbereiding op een rechtszaak. Procesrechtelijke regels maken het soms mogelijk dat voor het begin van de rechtszaak beter inzicht wordt verkregen in de bewijspositie van betrokken partijen door bijvoorbeeld een voorlopig getuigenverhoor.

Een rechtszaak vergt een zekere doorlooptijd. Soms is een de zaak echter spoedeisend. Het procesrecht biedt in dat geval onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid van een versnelde procedure die kort geding wordt genoemd. Uw advocaat kan in een kort geding procedure relatief snel een voorlopige voorziening van de rechter verkrijgen.

Onze advocaten betrekken bij de voorbereiding van een juridische procedure overigens niet alleen materieel- en procesrechtelijke aspecten. Een adequate analyse van commerciële en reputatie risico’s is ook noodzakelijk. De processtrategie bepalen wij uiteraard in nauw overleg met de cliënt.

Partijen kunnen arbitrage overeenkomen. Partijen zijn dan meer vrij procedurele aspecten zelf te bepalen. Een vonnis van een arbiter kan, buiten de Europese Unie, op grond van (internationale) procesrechtelijke regels ook relatief eenvoudiger in het buitenland worden afgedwongen. Arbitrage wordt echter soms als duur gezien en kan ook lang duren.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met juridische procedures opgedaan bij zowel de rechtbank (in eerste instantie) het hof (bij beroep) als de Hoge Raad (in cassatie) en arbitrage instituten (zoals het Nederlands Arbitrage Instituut of de Raad van Arbitrage voor de Bouw). Menig advocaat is ook betrokken geweest bij belangrijke jurisprudentie (zie cassatie).

Voor vragen over het procesrecht en arbitrage kunt u zich wenden tot mr. Rens Kloppenburg, mr. Niels van Steijn en mr. Frans Kloppenburg. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek op ons kantoor in Leiden behoort uiteraard tot de mogelijkheden.