Bouwrecht

Bouwgeschillen

In de afgelopen jaren hebben Nederlanders fors geïnvesteerd in het (ver)bouwen van hun woning. Bijkomend gevolg hiervan is dat we - helaas - ook een flinke stijging zien in het aantal conflicten tussen woningeigenaren/opdrachtgevers en aannemers. Vaak genoeg gaat er iets mis in de uitvoering van het werk en komt de aannemer de gemaakte afspraken niet na, terwijl (een aanzienlijk deel van) de aanneemsom al door de opdrachtgever is betaald. Of andersom: de opdrachtgever blijft onterecht in gebreke met betaling van de afgesproken aanneemsom.

Veel voorkomende bouwgeschillen in onze praktijk:

  • het geleverde werk bevat gebreken/ fouten of is niet afgemaakt;
  • de afgesproken aanneemsom wordt niet (geheel) betaald;
  • de planning wordt ruim overschreden;
  • geschillen over meer- en minderwerk;
  • de aannemer veroorzaakt schade.

Wij staan u graag bij

Ons kantoor staat zowel opdrachtgevers als aannemers bij met:

  • het uitleggen van en adviseren over de aannemingsovereenkomst en algemene voorwaarden;
  • het schrijven van een correcte ingebrekestelling;
  • het vorderen van nakoming, herstel en/ of een (vervangende) schadevergoeding;
  • het opzeggen of ontbinden van de overeenkomst van aanneming;
  • het procederen bij de rechtbank.

Neem voor hulp in bouwgeschillen contact op met mr. Ariani Stretton.

Contact

Vragen over Bouwrecht? Neem contact met ons.