Huurrecht

Bij geschillen over huurrecht staat ons kantoor zowel de huurder als de verhuurder bij, waarbij het kan gaan om geschillen over woonruimte, kantoorruimte en om bedrijfsruimte. Wij hebben veel ervaring met procederen bij de Huurcommissie, rechtbank en/of gerechtshof en geven vaak adviezen over dit rechtsgebied. De conflicten kunnen gaan over de beëindiging van een huurovereenkomsten, de huurprijs, gebreken aan het gehuurde, overlast, huurachterstand en/of achterstallig onderhoud.

Voor vragen over het huurrecht kunt u zich wenden tot mr. Ariani Stretton.