Huurrecht

Bij geschillen over huurrecht staat ons kantoor zowel de huurder als de verhuurder bij, waarbij het kan gaan om geschillen over woonruimte, kantoorruimte en winkelruimte. Wij hebben veel ervaring met procederen bij de kantonrechter en/of het gerechtshof. Ook geven wij vaak adviezen over dit rechtsgebied.

Wij staan cliënten bij in conflicten over:

  • de beëindiging van een huurovereenkomst;
  • de huurprijs;
  • gebreken aan het gehuurde en/ of achterstallig onderhoud;
  • huurachterstand;
  • onderhuur;
  • het niet-nakomen van een huurbeding.

Voor vragen over het huurrecht kunt u zich wenden tot mr. Ariani Stretton.

Contact

Vragen over Huurrecht? Neem contact met ons.