Overheden

Overheden moeten zich aan specifieke regels houden, bijvoorbeeld regels inzake transparantie (WOB verzoeken) en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit levert specifieke juridische uitdagingen op. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het adviseren van en procederen voor overheden. Verschillende gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijsinstellingen, universiteiten en semi-overheidsinstellingen zijn in het verleden geadviseerd en bijgestaan door Groenendijk & Kloppenburg Advocaten. De werkzaamheden van ons kantoor voor diverse overheden hebben geleid tot een drietal arresten van de Hoge Raad; over de polderlasten in de Merenwijk te Leiden en twee arresten over bestemmingsplannen (Warmond-Polyproject I;Klik hier voor de uitspraak).

Advocaat voor ondernemingen