Particulieren

Als particulier heeft u veelvuldig te maken met juridische zaken. Van oudsher staat Groenendijk & Kloppenburg particulieren bij op verschillende rechtsgebieden. Onze advocaten adviseren en bemiddelen bij conflicten en zullen proberen het conflict met een schikking op te lossen. Onze advocaten zijn betrokken en hebben persoonlijke aandacht voor uw zaak. Een aantal rechtsgebieden die hier links op de pagina worden genoemd is met name relevant voor particulieren. U vindt meer informatie op de pagina van het desbetreffende rechtsgebied.

Gratis inloopspreekuur

Ons kantoor heeft elke maandag van 16:00 uur tot 17:30 uur een gratis inloopspreekuur.
Tijdens dit inloopspreekuur kunt u bij ons terecht voor een kort advies en het stellen van vragen. Om de beschikbaarheid van een advocaat te garanderen adviseren wij u te bellen vantevoren voor een afspraak.

Advocaat voor ondernemingen