Erfrecht

Erfrecht is het geheel van rechtsregels dat de nalatenschap op de erfgenaam regelt. Met het erfrecht krijgt iedereen vroeg of laat te maken. Op het moment van een overlijden van iemand treedt immers meteen het erfrecht in werking. Bij een overlijden moeten er plotseling veel zaken geregeld worden, die met een begrafenis maar ook met de nalatenschap te maken hebben. Vaak moeten verschillende personen het met elkaar eens worden.

Ons kantoor heeft veel ervaring met het adviseren en procederen over de afwikkeling van de nalatenschap, de verdeling van de nalatenschap, de wijze waarop het executeurschap wordt uitgevoerd en andere onderwerpen behorende bij het erfrecht.

U kunt zich voor het erfrecht wenden tot mr. Ivo Pieters en mr. Frans Kloppenburg.

Erfrecht