Mediation

Mediation is steeds meer in zwang voor het oplossen of beheersbaar maken van conflicten van persoonlijke of zakelijke aard. Dit is een reactie op een andere trend, namelijk dat steeds vaker een beroep gedaan wordt op de rechter om geschillen te beslechten. Mediation, in goed Nederlands bemiddeling, is vooral een veelgebruikte methode bij echtscheiding: echtscheidingsbemiddeling. Voor de goede orde: dat is geen relatiebemiddeling maar een veelal snellere en voordeliger route naar een minnelijke scheiding, waarbij minder schade wordt aangericht aan de relatie, mede in het belang van de eventuele kinderen.

Mediation wordt tegenwoordig door veel aanbieders “in de markt gezet”.

Mediation

Bij Groenendijk en Kloppenburg Advocaten is mediation stevig verankerd in een degelijk juridisch fundament. Dat is voor de cliënt de garantie dat hij of zij niet tekort gedaan wordt. De advocaat-echtscheidingsbemiddelaar kan mogelijkheden aanreiken die afwijken van de standaard oplossing van de rechtbank, maar zal steeds de partijen voorlichten over hoe de besproken opties zich verhouden tot de rechtspraktijk. Vervolgens bepalen partijen in vrijheid hun keuze. De bemiddelaar bewaakt ook het proces en de balans tussen de partijen.

Mediation wordt niet alleen ingezet om in het kader van de op handen zijnde echtscheiding partijen te begeleiden bij het maken van afspraken over alimentatie en verdelingskwesties en bij het opstellen van een ouderschapsplan. Mediation kan ook na de echtscheiding worden toegepast als later nadere of nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld over de alimentatie bij een wijziging van omstandigheden of over de omgang met of het gezag over de kinderen (omgangs- en gezagsmediation). Steeds is het onze aanpak om partijen op basis van grondige en volledige juridische informatie en met behulp van ons inzicht in psychologische processen te helpen om te komen tot een voor iedereen zo optimaal mogelijke oplossing van het conflict. Onze zorgvuldige aanpak van mediation betekent ook dat wij aan het begin van de begeleiding een inschatting maken, of het geschil en de partijen geschikt zijn voor bemiddeling. Als hierover aan het begin van het traject twijfel bestaat, zal de mediator dit met de partijen bespreken. Daarmee kunnen kosten en tijd gespaard worden en wordt teleurstelling voorkomen.

Op het gebied van echtscheidingsmediation hebben mr. Ivo Pieters en mr. Frans Kloppenburg ruime ervaring.