Nieuws

HR: aansprakelijkheid wegbeheerder voorwerpen op de weg

19-10-2016

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de aansprakelijkheid van de wegbeheerder op grond van art. 6:174 BW (aansprakelijkheid voor opstallen) is beperkt tot gebreken die samenhangen met de verkeersfunctie van de openbare weg.

Lees verder

HR: bewindvoerder mag worden opgeroepen bij verkeerd gedagvaarde partij

30-06-2016

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de omstandigheid dat bij vergissing de bewindvoerder niet is gedagvaard, niet tot niet-ontvankelijkheid hoeft te leiden. De partij mag dit repareren door alsnog de bewindvoerder in het geding te roepen.

Lees verder

Bestuurdersaansprakelijkheid kan leiden tot schadeplichtigheid voor kosten van advocaat

14-06-2016

Een vennootschap kan een bestuurder onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk stellen bij wanbeleid. Deze aansprakelijkheid kan verschillende schadeposten omvatten. In een recent arrest kwam naar voren dat een bestuurder in dit verband ook de advocaatkosten moet betalen voor een kort geding procedure die het gevolg is geweest van het wanbeleid van desbetreffende bestuurder.

Lees verder

Het afdwingen van een vonnis dat in beroep wordt vernietigd kan leiden tot aansprakelijkheid

27-04-2016

Het afdwingen van nakoming van een vonnis met dreiging van executie kan leiden tot aansprakelijkheid indien dit vonnis later in hoger beroep wordt vernietigd. De Hoge Raad heeft in een arrest bevestigd dat het betekenen van een vonnis aan de wederpartij ter inleiding van de executie in beginsel voldoende is om aan te nemen dat sprake is van dergelijke dreiging die tot aansprakelijkheid - en dus schadeplichtigheid - kan leiden.

Lees verder