Nieuws

Corona beleid

15-12-2020

I.v.m. de coronamaatregelen geldt het volgende:

  • het kantoor is telefonisch beperkt bereikbaar;
  • neem zoveel mogelijk per e-mail contact op met de desbetreffende advocaat of secretaresse (zie de advocatenpagina op deze website voor contactgegevens);

Lees verder

Het Coronavirus (COVID-19) en de uitvoering van overeenkomsten

11-03-2020

Het Coronavirus (COVID-19) kan ook gevolgen hebben voor de uitvoering van overeenkomsten. In dit kader wordt hier ingegaan op schadevergoeding, nakoming van verplichtingen, beëindiging van de overeenkomst door opzegging of ontbinding en onvoorziene omstandigheden.

Lees verder

WAB en expats

06-02-2020

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (“WAB”) in werking getreden. Deze wet biedt mogelijkheden voor b.v. expats.

Lees verder

In memoriam: Vincent Groenendijk

28-01-2020

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van Vincent Groenendijk.

Lees verder

HR wijst standaard arrest schorsing executie

20-12-2019

In een procedure over de schorsing van een uitvoerbaar voorraad verklaard vonnis heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan.

Lees verder

Groenendijk & Kloppenburg wint cassatie rookruimtes

27-09-2019

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat rookruimtes in de horeca niet zijn toegestaan. De Hoge Raad laat daarmee het oordeel van het Hof Den Haag in stand dat deze rookruimtes in strijd zijn met het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Lees verder

HR over toepasselijk huwelijksvermogensrecht

19-06-2019

HR past nieuw recht toe in familiezaak waar oud recht van toepassing had moeten zijn

Lees verder

Aansprakelijkheid makelaar voor schade verkeerde oppervlakte woning

12-03-2019

De Hoge Raad heeft zich in een recente zaak uitgelaten over de berekening van schade die is ontstaan door het verstrekken van onjuiste informatie over een woonoppervlakte waarvoor een makelaar aansprakelijk is.

Lees verder

Uitleg testament relevant voor bepaling schadevergoedingsverplichting bij aansprakelijkheid notaris

01-03-2019

De Hoge Raad heeft recent in een zaak geoordeeld dat de uitleg van het testament relevant is voor de bepaling van de schade die is ontstaan doordat een notaris bij het opmaken van dit testament de zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden.

Lees verder