Nieuws

Groenendijk en Kloppenburg wint cassatie wraking rechters Gerechtshof Den Haag

10-12-2018

Groenendijk en Kloppenburg wint cassatie wraking rechters Gerechtshof Den Haag (6 EVRM).

Lees verder

Groenendijk en Kloppenburg wint cassatie procesrecht

16-03-2018

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin door het Hof ten onrechte uitstel was geweigerd voor het nemen van een akte.

Lees verder

Inschrijving BIG-register

18-01-2018

De Minister/ CIBG mogen geen buitenwettelijke eisen stellen aan inschrijving in het BIG-register.

Lees verder

Automatische erkenning

26-09-2017

Rb: zorgaanbieders van buiten de EU met een EU-diploma hebben recht op automatische erkenning!

Lees verder

Landjepik en verjaring

26-06-2017

Er zijn mensen die hun tuin wat groter maken dan officieel is toegestaan. In de meeste gevallen betreft het strookje grond van de gemeente waar de gemeente niets meedoet en dat gemakshalve maar bij de tuin wordt getrokken. Als de gemeente op een bepaald moment aan de bel trekt wordt er soms een beroep op verjaring gedaan.

Lees verder

HR: GI mag verzoek wijziging omvang indienen mits op tijd

22-05-2017

In een door Groenendijk en Kloppenburg aangespannen cassatieprocedure heeft de Hoge Raad beslist dat, hoewel de wet daarover zwijgt, de gecertificeerde instelling (GI) als voogd het recht heeft om een verzoek tot wijzing van de omgang in te dienen. Wel dient het de grenzen van de rechtsstrijd te respecteren.

Lees verder

EU Hof: Duitse uniforme prijzen voor apotheken in strijd met EU recht

25-10-2016

Het Europees Hof van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat de Duitse prijsregelgeving voor apotheken in strijd is met het EU recht.

Lees verder

HR: aansprakelijkheid wegbeheerder voorwerpen op de weg

19-10-2016

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de aansprakelijkheid van de wegbeheerder op grond van art. 6:174 BW (aansprakelijkheid voor opstallen) is beperkt tot gebreken die samenhangen met de verkeersfunctie van de openbare weg.

Lees verder

HR: bewindvoerder mag worden opgeroepen bij verkeerd gedagvaarde partij

30-06-2016

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de omstandigheid dat bij vergissing de bewindvoerder niet is gedagvaard, niet tot niet-ontvankelijkheid hoeft te leiden. De partij mag dit repareren door alsnog de bewindvoerder in het geding te roepen.

Lees verder