Nieuws

Groenendijk en Kloppenburg wint cassatie wraking rechters Gerechtshof Den Haag

10-12-2018

Groenendijk en Kloppenburg wint cassatie wraking rechters Gerechtshof Den Haag (6 EVRM).

Lees verder

Groenendijk en Kloppenburg wint cassatie procesrecht

16-03-2018

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin door het Hof ten onrechte uitstel was geweigerd voor het nemen van een akte.

Lees verder

Inschrijving BIG-register

18-01-2018

De Minister/ CIBG mogen geen buitenwettelijke eisen stellen aan inschrijving in het BIG-register.

Lees verder

Automatische erkenning

26-09-2017

Rb: zorgaanbieders van buiten de EU met een EU-diploma hebben recht op automatische erkenning!

Lees verder

Landjepik en verjaring

26-06-2017

Er zijn mensen die hun tuin wat groter maken dan officieel is toegestaan. In de meeste gevallen betreft het strookje grond van de gemeente waar de gemeente niets meedoet en dat gemakshalve maar bij de tuin wordt getrokken. Als de gemeente op een bepaald moment aan de bel trekt wordt er soms een beroep op verjaring gedaan.

Lees verder

HR: GI mag verzoek wijziging omvang indienen mits op tijd

22-05-2017

In een door Groenendijk en Kloppenburg aangespannen cassatieprocedure heeft de Hoge Raad beslist dat, hoewel de wet daarover zwijgt, de gecertificeerde instelling (GI) als voogd het recht heeft om een verzoek tot wijzing van de omgang in te dienen. Wel dient het de grenzen van de rechtsstrijd te respecteren.

Lees verder

Hoge Raad verduidelijkt bestuurdersaansprakelijkheid van de indirect bestuurder

07-03-2017

De maatstaf wanneer een natuurlijk persoon als indirect bestuurder van een rechtspersoon op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk kan worden gehouden is verduidelijkt door de Hoge Raad.

Lees verder

Voorgestelde verruiming van de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken bij de oplevering

16-01-2017

Een wetsvoorstel is ingediend dat tot doel heeft de aansprakelijkheid van een aannemer bij aanneming van bouwwerken te verruimen. Dit voorstel voegt namelijk toe dat de aannemer aansprakelijk kan worden gehouden voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.

Lees verder

EU Hof: Duitse uniforme prijzen voor apotheken in strijd met EU recht

25-10-2016

Het Europees Hof van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat de Duitse prijsregelgeving voor apotheken in strijd is met het EU recht.

Lees verder