HR over toepasselijk huwelijksvermogensrecht

19-06-2019

Deze zaak behoeft wat toelichting. De Hoge Raad gaat uit van nieuw recht, terwijl eigenlijk oud recht van toepassing was. De Hoge Raad doet dit omdat geen der partijen in feitelijke instantie van oud recht uit ging en het cassatiemiddel slechts uiterst subsidiair op oud recht was gericht.

Niet zonder reden was het cassatiemiddel zo opgesteld en is per Borgersbrief bezwaar gemaakt tegen toepassing van het oude recht zoals geconcludeerd door de AG.

Onder oud recht was de vrouw voor 50% aansprakelijk en onder nieuw recht voor 100% (art. 1:102 BW). Toch biedt het nieuwe recht haar meer bescherming vanwege de beperkte verhaalbaarheid (die is nl. beperkt tot hetgeen zij heeft verkregen uit hoofde van de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap). Daardoor ontstaat de merkwaardige situatie dat zij nu beter af is met verwerping dan de door de AG geadviseerde vernietiging en afdoening naar oud recht.

Voor meer informatie zie de uitspraak.

De vrouw werd in cassatie bijgestaan door Niels van Steijn. Meer door Niels van Steijn behandelde cassatiezaken vindt u hier.