Automatische erkenning

26-09-2017

De Rechtbank Den Haag heeft onlangs beslist dat de minister/ CIBG geen onderscheid mag maken naar nationalitieit bij zorgverleners van buiten de EU, maar die in het bezit zijn van een aangewezen EU-diploma.

In de onderhavige zaak betrof het een apotheker uit het oosten van Europa met een Italiaans diploma.

Omdat de benodigde regelgeving ontbrak mocht de minister de inschrijving in het BIG-register niet weigeren. De apotheker dient op last van de rechter per direct te worden ingeschreven.

Voor meer informatie zie de uitspraak.

De apotheker werd in deze procedure bijgestaan door Niels van Steijn.