Groenendijk en Kloppenburg wint cassatie wraking rechters Gerechtshof Den Haag

10-12-2018

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat een procedure over de wraking van rechters in de familiekamer van het Hof Den Haag opnieuw moet.

In deze procedure was aan de advocaat van klagers geen volledige inzage gegeven in een processtuk. De Hoge Raad oordeelde dat dit in strijd was met artikel 6 EVRM en vernietigde de uitspraak van de wrakingskamer van het Hof Amsterdam.
De Hoge Raad verwees voor de verdere afwikkeling van het geschil uitdrukkelijk naar een uitspraak van de strafkamer van de Hoge Raad die klaarblijkelijk ook van toepassing is op civiele zaken.

Voor meer informatie zie de uitspraak.

Klager werd in cassatie bijgestaan door Niels van Steijn. Meer door Niels van Steijn behandelde cassatiezaken vindt u hier.