Inschrijving BIG-register

18-01-2018

De Rechtbank Den Haag heeft onlangs beslist dat de minister zich bij de beoordeling van beroepskwalificaties van een buitenlandse zorgprofessional dient te houden aan de wettelijke bepalingen. De minister en/ of het CIBG zijn niet bevoegd daarbuiten nog aanvullende eisen te stellen. Het feit dat Nederlandse onderwijsinstellingen in de praktijk extra opleiding voorschrijven doet niet terzake bij inschrijving van een buitenlandse zorgprofessional in het BIG-register.

Deze uitspraak is onlangs bevestigd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie zie de uitspraak en en de uitspraak van de Afdeling.

De zorgprofessional werd in deze procedure bijgestaan door Niels van Steijn.