Groenendijk en Kloppenburg wint cassatie procesrecht

16-03-2018

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin door het Hof uitstel was geweigerd voor het nemen van een akte na tussenarrest. Als gevolg daarvan kon de verwerende partij niet meer reageren op ingebrachte stukken en verloor die de zaak. De Hoge Raad oordeelde dat het uitstel ten onrechte is geweigerd. De gedaagde partij kan zich nu bij aan ander Hof alsnog verweren.

Voor meer informatie zie de uitspraak.

Verweerder werd in cassatie bijgestaan door Niels van Steijn. Meer door Niels van Steijn behandelde cassatiezaken vindt u hier.