Uit elkaar of echtscheiding? Wie krijgt de hond en is een omgangsregeling met de hond mogelijk?
Eigendom en omgangsregeling met huisdieren

07-02-2023

Honden voelen voor veel mensen als volledige familieleden. Als stellen uit elkaar gaan, is de hond dan ook niet zelden punt van discussie. De vergelijking met kinderen is snel gemaakt. Een korte zoektocht op internet brengt mij bij hondenluiers, hondenspeeltjes, hondenbedjes, hondenschoenen, hondenjasjes en hondenbuggy’s. Juridisch gezien is een hond echter in het geheel niet vergelijkbaar met kinderen. Juridisch gezien is een hond een zaak, vergelijkbaar met een stoel of een bank. Een hond heeft ook geen eigen rechten; kinderen hebben dat wel.

Van wie is de hond?

De eerste vraag die beantwoord moet worden als er discussie is over de hond, is wie de eigenaar van de hond is. De eigenaar mag namelijk bepalen waar de hond gaat wonen en wie omgang met de hond mag hebben.

De volgende feiten en omstandigheden kunnen door een rechter juridisch relevant worden geacht als het gaat om de vraag wie eigenaar van de hond is:

  • Wie staat op de koopovereenkomst en het afstammingsbewijs vermeld als eigenaar?
  • Wie ging met de hond naar puppytraining?
  • Wie zorgde voornamelijk voor de hond?
  • Wie ging met de hond naar de dierenarts en betaalde de rekeningen van de dierenarts?
  • Wie betaalde de verzorgingskosten en verzekering voor de hond?

Als een van de partijen alle bovenstaande vragen bevestigend kan beantwoorden, wil dit echter niet zeggen dat een rechter met zekerheid zal oordelen dat die partij de eigenaar van de hond is. Dit hangt -zoals vaak in het recht- van alle omstandigheden van het geval af. Ook andere feiten en omstandigheden dan hierboven genoemd, kunnen juridisch relevant worden geacht door een rechter. Er kan voorts sprake zijn van mede-eigendom, bijvoorbeeld bij een huwelijk in gemeenschap van goederen of indien partijen dit zo met elkaar hebben afgesproken. De rechter kijkt voorts bij zijn beoordeling naar de belangen van partijen en naar de belangen van de hond.

Een omgangsregeling met de hond?

Alleen de eigenaar van de hond mag bepalen wat er met de hond gebeurt en mag weigeren om aan een omgangsregeling mee te werken. Medewerking aan een omgangsregeling met de hond is bij de rechter niet af te dwingen.

Vragen over eigendom of omgang met huisdieren?

Heb je een vraag over eigenaarschap of omgang met je hond, neem dan contact op met mevrouw mr drs Y.M. Bérénos. Zij staat je graag bij en denkt mee over de juridische mogelijkheden. Uiteraard geldt dit ook als er discussie is over eigenaarschap of omgang met andere huisdieren.