WAB en expats

06-02-2020

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (“WAB”) in werking getreden.

Deze wet biedt mogelijkheden voor b.v. expats.
Op grond van de WAB hebben werknemers in dienst van een zogenaamd payrollbedrijf recht op hetzelfde loon en arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf waar de werkzaamheden feitelijk worden uitgevoerd. Dat geldt niet voor het pensioen, maar werknemers in dienst van een payrollbedrijf hebben vanaf 1 januari 2021 wel recht op een “adequaat” pensioen.

Dit kan interessant zijn voor expats die via een contract met een derde partij werken bij een internationale organisatie, zoals ESA/ ESTEC of EPO. Op grond van de WAB zou bij deze derde partij mogelijk aanspraak gemaakt kunnen worden op gelijk loon en arbeidsvoorwaarden als werknemers in gelijke functie met een vaste arbeidsovereenkomst bij de internationale organisatie (stafmedewerkers).

Maar ook als de WAB niet van toepassing is, zou een beroep kunnen worden gedaan op gelijke arbeidsvoorwaarden onder het huidige recht (uitzendingsovereenkomst). In beide gevallen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Voor meer informatie over de WAB zie hier.

Indien u meer went te weten over de WAB en de mogelijkheden die de WAB u biedt neem dan contact op met Niels van Steijn of Danielle Prins.