Mediator of advocaat: wat is slim?

07-02-2023

Wat is mediation?

Sommige mensen willen eerst proberen er samen uit te komen als ze uit elkaar gaan of een verschil van mening hebben over een familierechtkwestie zoals een verhuizing, een zorgregeling of het ouderschapsplan. Dit lukt vaak beter met begeleiding. Een mediator kan hierbij helpen. Onder begeleiding van een mediator kunnen de ex-partners / ouders afspraken maken. Een rechtszaak is dan niet nodig en dat is prettig als contact tussen de ex-partners in de toekomst nodig blijft, bijvoorbeeld als er kinderen zijn.

Mediator of Advocaat in familiezaken: het verschil

De vFAS is een Vereniging van advocaten en bemiddelaars met specialisatie Familie- en erfrecht. Advocaten die lid zijn van de vFAS zullen ook altijd proberen om een familierechtgeschil in onderling overleg op te lossen. Als er gekozen wordt voor mediator, zitten er -in beginsel- drie mensen aan tafel: de ex-partners en de mediator. Beide partijen worden dus samen door één mediator begeleid. De mediator is neutral, onafhankelijk en onpartijdig. Dit is anders als beide partijen een eigen advocaat hebben. Een advocaat zal altijd opkomen voor de belangen van zijn of haar client(e). Overigens wordt daarbij ook gekeken naar de belangen van het kind. Een advocaat kan u ook bijstaan als overleg tussen partijen niet tot resultaat heeft geleid en er een oordeel moet worden gevraagd aan de rechter.

Voordelen mediation

Mediaton kan sneller en goedkoper zijn dan de gang naar de rechter en bijstand van een advocaat. Je houdt bovendien zelf de controle over wat je wel en niet afspreekt. Vaak blijft de relatie met de andere partij beter en is er minder snel sprake van escalatie. In een gerechtelijke procedure verharden de standpunten vaak en is er grotere kans op escalatie en het verslechteren van de verhoudingen. Bovendien ben je in een procedure overgeleverd aan het oordeel van de rechter, en dat oordeel kan ook in je nadeel uitpakken. Een procedure duurt daarnaast vaak lang en is voor veel mensen een grote emotionele belasting.

Wat is in uw situatie een wijs besluit: mediator of een advocaat?

Of mediation in uw situatie wijs is of dat het beter is direct een advocaat in te schakelen, hangt af van uw specifieke situatie. De kans op slagen van mediation is groter als beide partijen gemotiveerd zijn, de ander iets gunnen en in de toekomst nog met elkaar te maken hebben.

Heb je vragen over mediation of wil je weten of mediation iets voor jullie is? Neem dan contact op met advocaat en psycholoog mr drs Y.M. Bérénos om de mogelijkheden te bespreken.