Groenendijk & Kloppenburg wint cassatie rookruimtes

27-09-2019

Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat rookruimtes in de horeca niet zijn toegestaan. De Hoge Raad van het Hof Den Haag in stand dat deze rookruimtes in strijd zijn met het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De Hoge Raad oordeelde - kort gezegd - dat hoewel het Kaderverdrag geen termijn bevat waarbinnen rookruimtes verboden moeten zijn, in het onderhavige geval een rechtstreeks beroep op het Kaderverdrag mogelijk is omdat dat verdrag al sinds 2005 in werking is getreden en de Staat voldoende tijd heeft gehad om tot een verbod te komen. Daarbij speelt mee dat de uitzondering niet bedoeld is als een overgangsmaatregel maar een permanent karakter had.

Voor meer informatie zie het persbericht van de Hoge Raad en het arrest van de Hoge Raad.

De Nederlandse Nietrokers vereniging CAN werd in cassatie bijgestaan door Niels van Steijn. Meer door Niels van Steijn behandelde cassatiezaken vindt u hier.