HR wijst standaard arrest schorsing executie

20-12-2019

In een procedure over de schorsing van een uitvoerbaar voorraad verklaard vonnis heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan.

Hoewel de Hoge Raad contrair ging aan de conclusie van de Advocaat-Generaal en het verweer van de door Groenendijk en Kloppenburg vertegenwoordigde vrouw volgde dat de man geen belang in cassatie had, volgt een toekomstig standaard arrest.

De Hoge Raad geeft college en een praktische handleiding met betrekking tot de maatstaven die moeten worden gehanteerd bij o.a. schorsing van excutie. Deze gelden zowel voor het incident in hoger beroep als voor het executie kort geding. Voor de rechtspraktijk is het een belangrijke uitspraak omdat het onder meer de mogelijkheden aangeeft om een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde uitspraak van een rechter te schorsen.

Voor meer informatie zie het arrest van de Hoge Raad.

De vrouw werd in cassatie bijgestaan door Niels van Steijn. Meer door Niels van Steijn behandelde cassatiezaken vindt u hier.