De kinderrekening: een goede oplossing of bron van discussie?

10-02-2023

Een kinderrekening is een bankrekening waar beide ouders na de scheiding toegang toe hebben. Beide ouders voeden de rekening en beide ouders kunnen betalingen doen vanaf de rekening. Vaak is een kinderrekening onderwerp van gesprek als de ouders een co-ouderschapsregeling of een vrijwel 50-50 verdeling van de zorg voor de kinderen hebben/afspreken.

Het uitgangspunt van de wet is dat de ene ouder kinderalimentatie aan de andere ouder betaalt. Een kinderrekening is dus niet verplicht en het kan bij de rechter niet worden afgedwongen.

Vaak worden de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderrekening betaald. Verblijfsoverstijgende kosten zijn kosten voor bijvoorbeeld kleding en contributie voor sportclubs. Van de kinderkosten wordt verondersteld dat 30% wordt besteed aan verblijfsoverstijgende kosten. De rest wordt verondersteld te worden besteed aan de verblijfskosten bij iedere ouder. Vaak wordt afgesproken dat 30% van de kinderkosten, derhalve de verblijfskosten, en de kinderbijslag op de kinderrekening worden gestort. Sommige ouders spreken ook af dat het kindgebonden budget op de kinderrekening wordt gestort.

Het is evident dat goede afspraken moeten worden gemaakt over de opnames vanaf de kinderrekening en ook over wat er voor de kinderen mag worden gekocht van het geld op de kinderrekening. Het is dan ook belangrijk dat de ouders goed met elkaar kunnen communiceren en redelijk met elkaar door een deur kunnen als ze afspreken om met een kinderrekening te gaan werken. Onvoorziene kosten zullen zich namelijk aandienen en daar moet dan nader overleg over plaatsvinden. Maar uiteraard is het ook mogelijk dat er nader overleg moet plaatsvinden als er uitgaves worden gedaan door de ene ouder, die de andere ouder onduidelijk vindt of niet nodig. Is het nodig dat een kind twee winterjassen heeft? Wordt er merkkleding gekocht of is kleding van de Hema goed genoeg? Ouders kunnen hier verschillend over denken.

Het voordeel van een kinderrekening is dat beide ouders inzicht hebben in en regie hebben over de kosten van de kinderen. Echter, het is niet mogelijk om het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in te schakelen als er niet betaald wordt door een van de ouders. Indien de afspraken zijn vastgelegd in een ouderschapsplan, is het wel mogelijk om nakoming van de afspraken bij de rechter af te dwingen.

Hebt u vragen over de kinderrekening? Twijfelt u of u een kinderrekening zult openen of dat u juist kinderalimentatie zult vragen? U kunt contact opnemen met mevrouw Y.M. Bérénos of op nummer 071 515 58 43. Ze bespreekt graag met u de mogelijkheden.