Voornaam veranderen?

07-02-2023

Op 22 januari 2023 maakte Kylie Jenner bekend dat haar zoontje, die Wolf heette toen hij geboren werd op 2-2-22, voortaan Aire heet (https://www.ad.nl/sterren/kylie-jenner-deelt-voor-het-eerst-fotos-en-naam-van-zoontje~af903921/). Als reden van de wijziging van de voornaam werd gegeven dat Wolf niet bij het zoontje paste.

In de afgelopen jaren heb ik verschillende redenen gehoord waarom cliënten hun naam wilden veranderen. Zo kwam er een meisje bij mij, wiens naam in het land van herkomst doodnormaal was, maar in Nederland was het een scheldwoord en werd ze ermee gepest. Een ander meisje had een naam, die in Friesland heel gewoon was. Nu ze in het Westen van het land woonde, werd ze er mee gepest omdat er in het Nederlands vervelende rijmpjes mee konden worden gemaakt. Een andere client, een jongen, had in het land van herkomst een heel goed uit te spreken naam gekregen. In Nederland moest hij zijn naam echter altijd spellen en meerdere keren herhalen. De naam werd ook vaak verkeerd uitgesproken.

In de bovenstaande gevallen heb ik namens de cliënten een verzoek tot voornaamswijziging bij de rechtbank ingediend en is de voornaamswijziging goedgekeurd.

Er is geen lijst met redenen te geven die worden goedgekeurd door een rechter. Wel beoordeelt de rechter of er een voldoende zwaarwichtig belang is bij wijziging van de voornaam. Dit belang moet groter zijn dan het maatschappelijk belang dat is gediend bij continue naamvoering (=naamconsistentie). Andere voorbeelden van juridisch relevante redenen om een voornaam te laten veranderen, kunnen zijn:

  1. Fout bij de geboorteaangifte: voornaam vergeten, onjuiste schrijfwijze, spelfout;
  2. Spijt van de gekozen voornamen;
  3. De voornaam is verbonden met een emotioneel zwaar verleden, bijvoorbeeld (geestelijke) mishandeling en/of pesten;
  4. Er wordt al lange tijd een roepnaam gebruikt die afwijkt van de officiële voornaam;
  5. In geval van transgenderisme of transseksualiteit: de naam past niet meer bij de persoon;
  6. De officiële voornaam is in het buitenland normaal, maar in Nederland niet;
  7. De voornaam past niet bij een (gewijzigd) geloof.

Je kunt overigens niet zomaar een andere naam kiezen: bespottelijke namen, scheldwoorden, namen die uit heel veel namen bestaan en bestaande achternamen (tenzij het ook een bestaande voornaam is), worden geweigerd.

Een bekend voorbeeld is Elon Musk, die zijn zoontje X Æ A-12 had genoemd. Hij heeft het uiteindelijk moeten veranderen in X AE A-XII, dat wel werd goedgekeurd door de overheid in Californië. Het is de vraag of deze laatste naam in Nederland ook was geaccepteerd.

Denk je er ook aan om je voornaam te laten veranderen? Neem dan contact op met mevrouw Y.M. Bérénos. Zij kan de (on)mogelijkheden met u bespreken.