Het afdwingen van een vonnis dat in beroep wordt vernietigd kan leiden tot aansprakelijkheid

27-04-2016

Een partij die een positief vonnis heeft ontvangen zal dit normaliter zo snel mogelijk willen afdwingen. Indien het vonnis zoals gebruikelijk “uitvoerbaar bij voorraad” is uitgesproken – hetgeen betekent dat dit vonnis direct ten uitvoer kan worden gelegd - dan is dit in principe ook mogelijk. Om een vonnis ten uitvoer te leggen dient dit eerst te worden betekend. Betekening houdt kort gezegd in dat de deurwaarder het vonnis officieel bekendmaakt bij de wederpartij. De wederpartij heeft echter in beginsel vanaf de dag van de uitspraak drie maanden om tegen dit vonnis in beroep te gaan. In de hoger beroep procedure kan het afgedwongen vonnis worden vernietigd.

Het met dreiging van executie afdwingen van een vonnis dat later wordt vernietigd kan tot aansprakelijkheid en schadeplichtigheid leiden van de partij die dit vonnis heeft afgedwongen. Volgens de Hoge Raad is bij betekening van het vonnis in beginsel sprake van dergelijke dreiging.

Met name indien een vonnis bepaalt dat dwangsommen zullen worden moeten worden betaald indien dit niet binnen een bepaalde termijn wordt nageleefd zal een dergelijke betekening vaak tot nakoming leiden voordat er een uitspraak in hoger beroep is gedaan. De wederpartij zal normaal gesproken immers niet het risico willen lopen naast nakoming van het vonnis ook de dwangsommen te moeten voldoen.

De partij dient zich in ieder geval bewust te zijn van de risico’s op aansprakelijkheid en schadeplichtigheid indien zij de nakoming van een vonnis wil afdwingen vóórdat de beroepstermijn is verstreken of een uitspraak in hoger beroep is gedaan. Even overleggen met een advocaat kan dan nuttig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rens Kloppenburg.