Voorgestelde verruiming van de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken bij de oplevering

16-01-2017

Artikel 7:758 lid 3 BW bepaalt onder andere“De aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.” Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen stelt voor om artikel 7:758 lid 4 toe te voegen “In afwijking van het derde lid, is bij aanneming van bouwwerken de aannemer aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.” De aansprakelijkheid van de aannemer wordt in dit voorstel dus vergroot doordat hij ook aansprakelijk kan worden gehouden voor niet ontdekte gebreken die de opdrachtgever bij de oplevering had moeten ontdekken. Dit voorstel heeft tot enige kritiek geleid, met name omdat in situaties onduidelijkheid kan ontstaan wanneer er sprake is van een gebrek en wanneer dit is ontdekt. Het voorstel is momenteel aanhangig in de Tweede Kamer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rens Kloppenburg.